> விநாயக அஷ்டோத்திரம் 108 அர்ச்சனை Skip to main content

விநாயக அஷ்டோத்திரம் 108 அர்ச்சனை
விநாயக அஷ்டோத்திரம் 108 அர்ச்சனை  

ஓம் விநாயகாய நம:

ஓம் விக்னராஜாய நம :

ஓம் கெளரீபுத்ராய நம :

ஓம் கணேஸ்வரா நம :

ஓம் ஸ்கந்தாக்ராஜாய நம : ll 5

ஓம் அவ்யாய நம :

ஓம் பூதாய நம :

ஓம் தக்ஷாய நம :

ஓம் அத்யக்ஷாய நம :

ஓம் த்விஜப்ரியாய நம : ll 10

ஓம் அக்நிகர்ப்பச்சிதே நம :

ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரதாய நம :

ஓம் வாணீப்ரதாய நம

ஓம் அவ்யாய நம :

ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம : ll 15

ஓம் ஸர்வதனயாய நம :

ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம :

ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம :

ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம :

ஓம் தேவாய நம : ll 20

ஓம் அநேகார்ச்சிதாய நம :

ஓம் ஸிவாய நம :

ஓம் ஸுத்தாய நம :

ஓம் புத்திப்ரியாய நம :

ஓம் ஸாந்தாய நம : ll 25

ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம :

ஓம் கஜானனாய நம :

ஓம் த்வைமாத்ரேயாய நம :

ஓம் முனிஸ்துத்யாய நம :

ஓம் பக்தவிக்ன வினாஸனாய நம : ll 30

ஓம் ஏகதந்தாய நம :

ஓம் சதுர்பாஹவே நம :

ஓம் சதுராய நம :

ஓம் ஸக்திஸம்யுதாய நம :

ஓம் லம்போதராய நம : ll 35

ஓம் ஸூர்ப்பகர்ணாய நம :

ஓம் ஹரயே நம :

ஓம் ப்ரஹ்மவிதுத்தமாய நம :

ஓம் காலாய நம :

ஓம் க்ரஹபதயே நம : ll 40

ஓம் காமிநே நம:

ஓம் ஸோமஸூர்யாகநிலோசனாயநம :

ஓம் பாஸாங்குஸதராய நம :

ஓம் சண்டாய நம :

ஓம் குணாதீதாய நம : ll 45

ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம :

ஓம் அகல்மஷாய நம :

ஓம் ஸ்வயம்ஸித்தாய நம :

ஓம் ஸித்தார்ச்சிதபதாம் புஜாய நம :

ஓம் பீஜபூரபலாஸக்தாய நம : ll 50

ஓம் வரதாய நம :

ஓம் ஸாஸ்வதாய நம :

ஓம் க்ருதிநே நம :

ஓம் த்விஜயப்ரியாய நம :

ஓம் வீத பயாய நம : ll 55

ஓம் கதிநே நம :

ஓம் சக்ரிணே நம :

ஓம் இக்ஷுசாபத்தே நம :

ஓம் ஸ்ரீதாய நம :

ஓம் அஜாய நம : ll 60

ஓம் உத்பலகராய நம :

ஓம் ஸ்ரீபதயே நம :

ஓம் ஸ்துதிஹர்ஷிதாய நம :

ஓம் குலாத்ரிபேத்ரே நம :

ஓம் ஜடிலாய நம : ll 65

ஓம் கலிகல்மஷநாஸநாய நம :

ஓம் சந்த்ரசூடாமணயே நம :

ஓம் காந்தாய நம :ஓம் பரஸ்மை நம :

ஓம் ஸ்தூலதுண்டாய நம :ll 70

ஓம் அக்ரண்யை நம :

ஓம் தீராய நம :

ஓம் வாகீஸாய நம :

ஓம் ஸித்திதாயகாய நம :

ஓம் தூர்வாபில்வ ப்ரியாய நம :ll 75

ஓம் அவ்யக் தமூர்த்தயே நம :

ஓம் அத்புதமூர்த்திமதே நம :

ஓம் பாபஹாரிணே நம :

ஓம் ஸமாஹிதாய நம :

ஓம் ஆஸ்ரிதாய நம : ll 80

ஓம் ஸ்ரீகராய நம :

ஓம் ஸெளம்யாய நம :

ஓம் பக்தவாஞ்சிததாயகாய நம :

ஓம் ஸாந்தாய நம :

ஓம் கைவல்யஸுகதாய நம : ll 85

ஓம் ஸச்சி தானந்தவிக்ரஹாய நம :

ஓம் ஜ்ஞானினே நம :

ஓம் தயாயுதாய நம :

ஓம் தாந்தாய நம :

ஓம் ப்ரஹ்மத்வேஷிவிவர்ஜி தாய நம : ll 90

ஓம் ப்ரமத்த தைத்ய பயதாய நம

ஓம் ஸ்ரீகண்ட்டாய நம :

ஓம் விபுதேஸ்வராய நம :

ஓம் ரமார்சிதாய நம :

ஓம் விதயே நம : ll 95

ஓம் நாகராஜ யஜ்ஞோபவீதவதே நம :

ஓம் ஸ்தூலகண்ட்டாய நம :

ஓம் ஸ்வயம்கர்த்ரே நம :

ஓம் ஸாமகோஷ ப்ரியாய நம :

ஸைலேந்த்ர தனுஜோத் ஸங்க கேலனோத்ஸுகமானாஸாய நம: ll 100

ஓம் ஸ்வலாவண்ய ஸுதாஸாரா ஜித மன்மத விக்ரஹாய நம :

ஓம் ஸமஸ்தஜகதாதாராய நம :

ஓம் மாயினே நம :

ஓம் மூஷிகவாஹனாய நம :

ஓம் ஹருஷ்டாய நம : ll 105

ஓம் துஷ்டாய நம :

ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம :

ஓம் ஸர்வஸித்திரதாயகாய நம : ll 108

ஓம் நானாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி


Comments

Popular posts from this blog

எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்டும் மூலிகை மந்திர பிரயோகம்

அகோர வீர்யம் கொண்டவளும் அதர்வண வேதத்தில் பூஜிக்கப்படும் அசுர துர்கையின் வடிவான இம்மூலிகை வீடியோவில் குறிப்பிட்டுள்ள படி பூஜித்தால் எதிரிகளை துவம்சம் செய்யும். செல்வம் சேரும். கோடிட்ட இடத்தில எதிரியின் பெயரை நிரப்பி கூறி வரவும். அதீத சக்தி வாய்ந்த இந்த மந்திர பிரயோகம் தவறான தர்மமில்லாத விஷயத்திற்கு செய்தால், செய்பவருக்கும் அவர் குடும்பத்திற்கும்  கடும் விளைவுகள் ஏற்படும். எனவே கவனம் தேவை. தெளிவாக வீடியோவை ஒரு முறைக்கு இரு முறை பார்த்தபின் செய்து வரவும்.  ASURI DURGA MANTRA IN ENGLISH : OM̐ KAṬUKE PATRE SUBHAGE ĀSURI RAKTE-RAKTA-VĀSASE ATHARVAṆASYA DUHITE AGHORE AGHORA-KARMA-KĀRIKE _______________ GATIṂ DAHA DAHA UPAVIṢṬASYA GUDAṂ DAHA DAHA SUPTASYA MANO DAHA DAHA PRABUDDHASYA HṚDAYAṂ DAHA DAHA HANA HANA PACA PACA TĀVAT DAHA TĀVAT PACA YĀVAN-ME-VAŚAM-ĀYĀTI HUM̐ PHAṬ SVĀHĀ । அசுரி துர்கை மந்திரம் தமிழில் : ஓம் கட்டுக்கே பத்ரே  ஸுபகே அசுர ரக்தே ரக்த வஸசே அதர்வனஸ்ய துஹிதே அகோரே அகோர கர்மா கரிகே  ________________கடீம் தஹ தஹ குடாம் தஹ  தஹ சுப்தஸ்ய மனோ தஹ தஹ பிரபுத்தஸ்ய ஹ்ருதயாம் தஹ தஹ பஸ பஸ த

NEEM KAROLI BABA | நீம் கரோலி பாபா

 

பணம் வர பண வசியம் செய்ய கருப்பு மஞ்சள்

பணம் வர பண வசியம் செய்ய  கருப்பு மஞ்சள்  இதை திலகமாக இட்டு செல்ல தன வசியம்-பண வரவு சித்திக்கும். சனி மற்றும் குருவினால் ஏற்படும் கஷ்டங்கள் விலகும். காளிக்கு மிக உகந்ததாக கருதப்படும் இது ஜாதகத்தில் ராகுவினால் உண்டாகும் தோஷத்தையும் குறைக்க கூடியது.பணத்தை எதிர் நோக்கி வெளியில் செல்லும் போது இதை நெற்றியில் இட்டு மற்றும் தன்னுடன் எடுத்து செல்லலாம். வீட்டில் மற்றும் வியாபார/தொழில் செய்யும் இடங்களில் பண பெட்டியில் / பீரோவில் வைக்கலாம். கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடு மற்றும் சந்தைகள் மிகுந்து இருந்தால், மனைவி இதை குலைத்து முகம் முழுதும் தேய்து குளித்து வர தாம்பத்தியம் சிறக்கும்.  சட்டீஸ்கர் மாநிலங்களில் இன்றும் இதை நடு விரலில் ஊசியால் குத்தி அதன் ரத்தத்தில் இதை குழைத்து நெற்றியில் இட்டு செல்கின்றனர். வராத பணமும் வந்து சேரும் என்பது நம்பிக்கை.  பிற்சேர்க்கை 2020: இவற்றை பற்றிய உண்மைகளை முதன் முதலில் தமிழ் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்த பெருமை ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி அவர்களையே சேரும். அவரின் வேந்தர் தொலைக்காட்சி மூன்றாவது கண் நேர்காணல் நிகழ்ச்சி (2015)யில் இதை பற்றி விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.  அந்நா